Grottflickan.blogg.se

Filosofi, kost, hälsa. Tankar och reflektioner om hur man vill leva och vara.

Bara att beställa!

Publicerad 2013-04-30 06:48:00 i Allmänt

Jag tecknar och målar ibland. Den som önskar får gärna beställa något av mig! Jag är billig, tar betalt för materialkostnaderna plus ett par hundralappar för besväret.
 
akryl på canvas:
originalteckning och photoshop:
tusch, blyerts, färgpennor:


acryl på canvas:
tusch och blyerts:
 

Stolt?

Publicerad 2013-04-29 13:03:00 i Allmänt

Efter att ha läst ett blogginlägg om Blondinbella här: http://prinsesspartiet.wordpress.com/2013/04/28/blondinbella-ar-stolt-men-borde-kanske-skammas-lite/, och förstått att Blondinbella är förbannat stolt över att vara kvinna,  började jag filosofera kring ordet stolt, som jag upplever som ett ord väldigt lätt att missbruka. Eller iallafall missförstå. Efter att ha sökt upp ordet på Svenska akademiens ordboks´s (SAOB) hemsida har jag bildat mig en viss uppfattning om ordet, men det kan vridas och vändas på det i evigheter tro jag, utan att man kommer fam till vart man till 100 procent står i frågan. Det beror så mycket på vilken betydelse man väljer att lägga i ordet, och i vilket sammanhang man använder det.

Bland annat står det så här i SAOB´s definition:

präktig, duktig, utmärkt, förträfflig.

Om person (äv. om djur): som har en (stark) känsla av eget högt värde (på grnnd av verkliga eller inbillade förtjänster), t. ex. börd. social ställning. Förmögenhet. framgång. duglighet. skönhet

Full av självkänsla, självtilllit; stundom dels med inbegrepp av förakt för och nedlåtenhet gentemot andra.

 Med den beskrivningen känner jag att visst kan man vara stolt över sig själv, om man är det på rätt sätt.

Att kunna ta till sig den positiva feedbacken man får på det man gör, att få belöning för sin möda, att klappa sig själv på axeln och säga till sig själv: det där gjorde du jävligt bra, det är så klart viktigt. Ödmjukhet och blygsamhet i allt för stora doser är inte bra. Man ska uppmärksamma sina starka sidor och vara ärlig mot sig själv, det är inte fult att tycka att det man själv gör är av kvalitet. Det är inte skamligt att vara nöjd med de sidorna hos sig själv som man ser på som fördelaktiga. Tvärtom , en realistisk tro på sig själv och ens egna förmågor, och förmågan att se att man innehar goda egenskaper är grundläggande för en bra självkänsla.

Om man har en stark känsla av eget högt värde på grund av verkliga förtjänster, vilka de än måtte vara (frågan om rätt och fel är en annan diskussion) så kan man känna stolthet. Inte en mallig stolthet, men ett erkännande av ens egna förmågor. En slags tacksamhet över att man berikats med kvaliteter som innebär att man kan åstadkomma saker och ting för egen maskin. När stolthet däremot innebär att vi häver oss över andra, känner oss mer värda eftersom vi tycker att vi är duktigare än andra, och får oss att bete oss nedlåtande mot andra, då är det snarare baksidan av det samma myntet som vi ser. Då får vi den stoltheten som innebär att man sätter sig själv, och andra, i bås, och räknar människovärde efter t ex hur mycket pengar man tjänar, hur snygg man är eller vilken musik man lyssnar på. Den är inte baserad på glädje över att man åstadkommer, utan snarare på bekräftelse, till och med nåd, från utomstående: så länge man uppfyller vissa krav får man vara med i klubben. Så länge jag får vara med i klubben är jag speciell, och således väldigt stolt över mig själv som kommer igenom nålsögat, samtidigt som jag ser ner på de som inte är speciella. Jag passar in, jag får vara med, jag är inte ensam. till skillnad från er andra.

Att vara född i ett visst land då? Att vara av ett visst kön eller att tillhöra en viss etnicitet? Är det något man kan vara stolt över? Knappast. Om det är nånting vi människor inte kan styra över utan helt enkelt blir tilldelade så är det kön och ursprung. Jag är glad över att jag är född och uppvuxen i Sverige. Men att bli född Sverige är inte en bedrift. Jag kan se på Sverige som ett relativt vettigt land som har många bra samhällstjänster jämfört med andra länder och där jag har goda chanser för att faktiskt förverkliga mig själv pga diverse fördelar jag automatiskt har genom att vara född här. Det är jag glad för. Jävligt glad. Gör det mig stolt över att vara född svensk? Nej, att jag blev född i Sverige har ju ingenting med mina förmågor att göra. Det är inte duktigt av mig, det är ingenting jag har kämpat för, det är inte pga mina talanger som jag blev Svensk. Ingen vet den egentliga meningen med livet, ingen vet vad som händer när vi dör, vad som hände före vi föddes. Därför kan vi inte göra annat än att säga att vi hamnade där vi hamnade av en ren slump. Jag blev svensk av en slump, inte för att jag före jag föddes var smart och strategisk, och gick igenom olika tänkbara scenarion, gjorde undersökningar, spekulerade och egenhändigt kom fram till slutsatsen att jag skulle födas som svensk för att det var det klokaste valet. Mitt ofödda jag var ingen börsanalytiker, liksom.

Jag blev kvinna av en slump. Jag är glad för att jag är kvinna, antagligen främst för att jag inte vet om nånting annat. Jag trivs med att vara det. Hade jag varit man hade jag säkert varit lika glad för det. Men är jag stolt över att jag är kvinna? Nej, det är jag inte, för det har inte med saken att göra. Jag är glad över att ha fått vissa så kallade feminina personlighetsdrag. Åh andra sidan är jag jävligt glad över att jag har fått vissa andra så kallade maskulina. Kort sagt är jag nöjd och glad över att vara en människa med en blandning av båda könens typiska attribut, biologiskt betingat eller inlärt spelar ingen roll i den här diskussionen. Men en ödmjuk, tacksam stolthet över att vara av det kvinnliga könet? Nej, för det är ingenting jag har nånting med att göra. Det bara blev jag, och ingen kan säga varför.

Att stolt slå mig för bröstet för att jag tillhör ett visst kön eller en viss nationalitet, det kan jag inte, för det har ingenting med mina förmågor och färdigheter att göra. Det är någonting jag aldrig har rått över. Det är några av de största bevisen mot att vi människor skulle ha en fri vilja, det väljs åt oss redan före vi föds. Jag valde aldrig mitt födelsesland, jag valde aldrig mitt kön. Det blev jag bara tilldelat. Jag vet inte varför, så är det bara. Jag är glad för det, jag är nöjd över det. Jag är inte stolt. Det jag däremot presterar som människa, det jag uppfattar som goda sidor hos mig själv, det jag bidrar med här i världen som jag tycker är positivt, det kan jag nog säga att jag är en smula stolt över. Men inte på grund av att jag ser mig som god, som ädel, som bättre eller mer speciell än andra, men på grund av att jag växer som människa genom att erkänna och acceptera mig själv på grundlag av mina egenskaper. Inte på grundlag av vart jag råkade bli född eller vilket kön jag råkade bli.

Evolution

Publicerad 2013-04-28 11:53:03 i Allmänt

Ämnet evolution har ganska så nyligen börjat att intressera mig, därför erkänner jag öppet att jag vet väldigt lite om det. På tiden därför att forska lite mer i ämnet!

Carl Von Linné

Idén om att jordens djur- och växtrarter med tiden ändrar sig för att anpassa sig en viss miljö har funntis länge. Det diskuterades redan under antiken, alltså flera århundraden före år noll, som är vad vi kallar början av vår tideräkning. Efter att svensken Carl Von Linné, botaniker och sedmera professor, under tidigt 1700-tal vidareutvecklade redan existerande idéer om hur olika levande organismer hörde samman i grupper och undergrupper, fick man en översiktligt bild av olika arters karaktäristiska drag och hur de är anpassade efter sina omgivningar. I hans verk, Systema naturae, sorterades dåtidens alla kända arter inom djur, växter och även mineraler in i sina respektive grupper och undergrupper, utefter vilka kännetecken de hade, t ex utseende, beteende, likheter och olikheter. Detta baserades så klart på rena observationer då genforskning inte hade gjorts tillgänglig då. Därför har hans verk omarbetats en aning allteftersom vetenskapen gjort framsteg. Ett av de mest kontroversiella inslagen i Systema naturae är Linnés idé om att människan och apan tillhör samma grupp däggdjur, primaterna. Det var dock aldrig Linnés mening att med sina grupperingar påvisa någon slags evolutionär utveckling, då han under arbetet med Syatema naturae fortfarande var fast stark anhängare av principen om arternas oförändlighet. Hans slutsats att apan och människan tillhör samma kategori inom primaterna, var på grund av deras karakteristiska likheter, och bottnade inte i en tro om att vi härstammade från samma förfader. Först mot slutet av sin karriär kom han att betrakta evolutionen som en faktisk möjlighet.

Darwin

Charles Darwin, den nu världskände naturvetenskapsforskaren, och den för allmänheten mindre kände Alfred Wallace, också forskare inom naturvetenskapliga ämnen, var de första att på allvar etablera evolutuionsteorin som ett vetenskapligt argument för hur livet på jorden har utvecklats till att se ut som det gör idag. Tack vare moder jords naturliga urval, där de mest lämpade exemplaren överlever de mindre lämpade, är nu de djur och växter vi har idag evolverade versioner av djur och växter som funnits tidigare.

Darwins forskningsmaterial var begränsat jämfört med dagens, men han formulerade ändå en teori om att allt liv på jorden härstammade ur en enda gemensam förfäder. Också människan är en förädlad produkt av den förfadern, genom det naturliga urvalet.

Det är bl a detta som gör att religiösa kreationister vägrar att acceptera evolutionen som en möjlighet. Deras tro på Gud som skapare av det fulländade, gör att det inte finns rum för ”misstag” inom skapelsen, som sedan naturen själv skulle vara tvungen att rätta till. Gud skapade människan i sin avbild, hel och perfekt från första exemplar. Evolutionsteorin påstår att däremot att arten människa framkommit genom flera miljoner år av trial and error, och att våra förfäder är en form av apor. Det vill säga, inte bara förkastar evolutionsteorin idén om att Gud är den allsmäktiga hjärnan bakom hela universum och den som är ansvarig för att ha skapat alla levande organismer så som vi ser dem idag, perfekt anpassade till sina naturliga miljöer, den knuffar också ner människan från tronen och degraderar henne från att vara en högre stående varelse som råder över djuren, till att helt enkelt vara ett djur själv.

Trots olika trosuppfattningars starka opponion mot Darwin och Wallace kom evolutionsteorin att betraktas som en reell vetenskap. Ju mer vetenskapen avancerat har också allt fler bevis på teorins trovärdighet kunnat framvisas. Idag kan vi säga att vi vet att det för ca 3,5 miljader år sedan fanns encelliga organismer här på jorden som började mutera sig för att bättre överleva sin naturliga miljö, och att de så småningom utvecklades till den flora och fauna vi har idag. Vi kan säga att vi vet att alla levande organismer genom evolution anpassar sig fysiologiskt för att passa in i sin närmiljö.

Om arternas uppkomst

Charles Darwin gav år 1859 ut boken Om arternas uppkomst, där han argumenterade för hur evolution genom det naturliga urvalet är den enda tänkbara formen för hur dagens flora och fauna ser ut som den gör. Darwin uppfann inte evolutonsteorin, men han var den första som publiserade konkreta bevis, bl a genom att jämföra fossil med nu levande arter, och dra paralleller med framalvling av husdjur. I grova drag kan man säga att Darwins teori ser ut så här:

Om all avkomma hos en art skulle vara stark nog att föröka sig skulle populationen, en grupp individer av en art, inom den arten öka. Detta är i naturen inte fallet där populationen hos en art i stora drag förblir den samma över tid. Tillgången till föda är i naturen begränsad, och relativt stabil över tid. Som följd av detta uppstår en kamp för att överleva.

De utmärkande dragen inom en population varierar markant från individ till individ. Mycket av denna variation är ärftlig. Det är mindre chanser för en individ som är mindre anpassad till sin miljö att överleva, än för en som är bättre anpassad. Det är också mindre chans för denne att föröka sig, vilket resulterar i att den som är bättre lämpad för sin miljö också är den som har större chans att föröka sig och föra sina gener med sina ärftliga drag vidare in i kommande generationer, vilket resulterar i det naturliga urvalet, den starkes överlevnad.

Följden av denna långsamma process resulterar i att populationer ändras över tid för att anpassa sig sina miljöer, och ackumulerar i en slutprodukt, nämligen bildandet av en ny art.

Det är lätt att hävda Den starkes överlevnad som ett slags rättfärdigande för att de av oss männsikor som är mest robusta psykiskt också är de som enligt naturens lag har rätt att sko sig på andra. Likaså kan den som är fysiskt stark säga att den har rätt att slå sig fram, bokstavligt talat, för att nå framgång. För så går det ju till i djurens värld, där är ju den enes bröd den andres död. Men som alltid finns det många nyanser, också i det som vid första anblick kan ses som väldigt svartvitt. Egentligen handlar det inte om den starkes, men den bäst lämpades, överlevnad. Och det handlar om artens överlevnad, inte den enskilde individens.

Ett slags samarbete

I djurens värld finns inga perfekta individer, och inga individer strävar heller medvetet efter att bli det, till skilland från oss människor. Det råder hela tiden en slags obalans. Ett lejon fångar inte alltid sitt byte, för lejonet är inte genetiskt perfekt. En zebra å andra sida, springer inte alltid ifrån sin jägare, för den är heller inte genetiskt perfekt. På så sätt lever de i ett avbalanserat samarbete. Ibland vinner lejonet, ibland zebran. Evolutionen kan kanske på sikt göra lejonet snabbare, men då måste också zebran bli snabbare, annars försvinner snart zebrorna och lejonet blir utan den sortens byte, och då kanske lejonet på grund av brist på föda också försvinner. Å andra sidan, om lejonet blir snabbare, vilket resulterar i att zebran utrotas, kanske ett annat gräsätande djur får mer tillgång till föda, eftersom zebran plötsligt inte är med och tävlar om den, vilket resulterar i ett ökat antal av detta djuret, som lejonet då kan jaga istället. Dock sätter ju fysikens lagar stopp för utvecklingen ibland. Lejonet kan bara bli snabbare, till en viss gräns, sedan är det fysiskt omöjligt att utföra vissa ändringar i djurets anatomi. Därför upprätthålls också balansen. Ingen naturlig utveckling kommer ensam. Det ena är beroende av det andra, det ena påverkar det andra. Så djuren lever i en tyst överenskommelse, de samarbetar, för att tillsammans kunna föra sina egna gener vidare.

Det finns heller inga perfekta människor. Genom det naturliga urvalet råder en balans mellan oss människor emellan, och mellan människan och djuret. Vi samarbetar genom att utnyttja varandras styrkor. Vi använder oss av varandra eftersom ingen individ alena innehar alla de egenskaperna som behövs för att överleva. Tillsammans ser vi till att föra våra gener vidare. Men ser man sig omkring idag, känns det snarare som om att människan tagit evolutionen i egna händer, och utnyttjar den nu hej vilt till sin egen fördel. Den starkes överlevnad innebär nu mer än någonsin individens överlevnad snarare än artens. Intellekt, förmåga att planera sin framtid, abstrakt tänkande, konsten att kunna belöna sig själv, allt det där som djuren inte har, är till vår fördel. Så länge det används på rätt sätt. I dagens samhälle verkar det inte vara fallet.

Kärlek

Hur vi väljer att säkra att våra gener lever vidare går till på samma sätt som djurens, vi ser till att föröka oss. Än så länge fungerar det maskineriet som det ska. I likhet med andra djur, behöver vi vissa karaktärsdrag, både fysiska och psykiska, för att locka det motsatta könet. Människan baserar delvis sitt val av partner för fortplantning på huruvida partnern är fysiskt och psykiskt frisk, dvs den har stora chanser att föda en fysiskt och psykiskt frisk avkomma som i sin tur kan föra generna vidare. Men människan påverkas också av någonting annat, till skillnad från djuren, och det är hennes medvetna tänkande. Hennes förmåga att tänka långsiktigt, väga in flera val, fördelar, nackdelar. För oss människor spelar fler faktorer in än vem som springer snabbast, vem som är starkast, eller vem som har mest imponerande fjäderskrud (även om självklart utseendet spelar en väldigt viktig roll även här). Vi kan välja partner efter vad som känns bäst ekonomiskt, eller vart vi vill bo geografiskt, eller efter vad den närmaste familjen bestämmer. Vi kan också välja partner av kärlek. Detta innebär att genernas tvångsmässiga beteende, att till varje pris se till att föra sig själva vidare in i nästa generation, får ge vika för nånting som är svårt att sätta fingret på, för vad är kärlek egentligen? Att välja en fysiskt svag partner t ex, för att man helt enkelt älskar den personens insida, gör ju inte speciellt mycket för genernas fortlevnad. Att välja av kärlek, som förhoppningsvis de flesta av oss gör, innebär att vi kan välja en impotent eller steril partner, eller en partner av samma kön. Med andra ord, genernas hänsynslösa begär efter att föras vidare in i nästa generation segrar inte alltid. Nej, där är människan annorlunda, och jag tycker det är oerhört intressant att fundera över vad det kan komma sig, och vilken konsekvens det kan få i långa loppet. Har vi nått en ny nivå inom evolutionen? Ett urval baserat på fri vilja, oberoende av vad våra gener är programmerade att arbeta emot? Har vi kommit så långt att vi kan styra över våra gener med vårt intellekt? Och om det är fallet, vad får det för betydelse för vår fortlevnad som art?

Lite om socker

Publicerad 2013-04-23 23:10:00 i Allmänt

Det finns en uppsjö av information om ämnet socker. Jag skulle vilja påstå att de allra allra flesta, om inte alla, vuxna svenska människor idag har tagit det för en sanning vid det här laget; socker är inte bra för hälsan. Hur stor mängd som ändå räknas som ok, det varierar däremot från person till person.

Robert Lustig, amerikansk barnläkare med speciellt intresse i bl a barndiabetes och hormoners påverkan på nervsystemet, har blivit en talesman för anti-socker kampanjen. Han går så långt som att säga att socker i allmänhet, och modifierad majsstärkelse (high fructose corn syrup) i synnerhet, är ett gift, vilket i vissas öron låter som en enorm överdrift. Men liksom med t ex tobak och alkohol är det flera studier som visar att det är beroendeframkallande, och att det i för stora mängder ger förödande biverkningar i våra kroppar (precis som tobak och alkohol), så även om ordet gift klingar allt för obehagligt i mångas öron, borde vi iallafall behandla socker med mycket större respekt än vad vi gör idag.

 Lustig blev kändis över en natt i hela den västliga världen, eller iallafall den västliga världens subkultur ”de speciellt intresserade av sockers påverkan på vår hälsa” efter att inspelningen av hans föreläsning ”Sugar – the bitter truth” lanserades på Youtube 2010. Nu har han fler offentliga framträdanden på sin meritlista, och börjar så smått att bli ett känt namn också utanför skaran av speciellt intresserad. Han har framträtt i tv program så som ”60 minutes”, skrivit en New York Times bestseller. Fat Chance: Beating the Odds against Sugar, Processed Food, Obesity, and Disease”, och blivit intervjuad i flera olika tv-program och dokumentärer. I ”Sugar-the bitter truth” förklarar han kortfattat och relativt enkelt ett tema som jag tror annars ter sig så invecklat och oövergripligt att folk flest helt enkelt inte orkar lägga ner energi på att förstå. Dessutom går ju åsikterna, och forskningsresultaten, stick i stäv många gånger. Vem ska man tro på? Lustig presenterar en teori som jag själv väljer att tro på som det mest sannorlika.

Enligt den forskning som han baserar sina uttalande på, är socker, och i synnerhet en form av socker kallad modifierad majsstärkelse, eller high fructose corn syrup på engelska (HGFC), den största orsaken till uppkomsten av välfärdssjukdomar. HGFC är sötare än vanligt vitt socker och ger därför högre insulinpåslag vid förtäring. I USA sötas läsken med HGFC istället för socker då det är en billigare råvara. I Sverige sötas läsk och godis främst med socker, men modifierad stärkelse smyger sig in lite här och var i innehålsförteckningarna. Efter lite research på nätet finner jag att det verkar vara främst modifierad potatisstärkelse som används i Sverige (kanske för att potatis är ett vanligare livsmedel här än majs?), och inte bara i godis, men i hel- och halvfabrikat mat så som potatisprodukter, dressingar mm. Den modifierade stärkelsens ursprung är möjligen oviktigt, det viktiga är att komma ihåg att den betyder socker. Modifierad majsstärkelse används också i Sverige, men inte i lika stor grad som i t ex USA. 

Insulin, leptin, inflammation

Orsaken till sockrets verkan på kroppen är denna: Kolhydraterna i kosten frisläpper hormonet insulin i blodet. Insulinets uppgift är att frakta socker till levern, muskler och fettceller. Äter vi mer socker än vad lever och muskler behöver för att fungera optimalt, lagras överskottet i fettcellerna. Kom ihåg, det är kolhydraterna och proteinerna i maten vi äter som frisläpper insulinet, inte fettet. Dock lagras fettet vi äter också som fett när vi i kombination med fett konsumerar kolhydrater och protein. Det är främst kolhydraterna som får insulinutsöndringen att öka. Ju mer kolhydrater vi konsumerar, ju mer insulin utsöndras i blodet, som lagrar fett i fettcellerna. Insulinet hämmar också ett annat hormon i kroppen, leptin, som fungerar som en hungerreglerare. Den säger till oss när vi är mätta. Fungerar inte den optimalt, känner vi inte av mättnad och vi äter mer av den kolhydratsrika kosten, därav överätning, och då specifikt av kolhydratsrik kost, som leder till fetma.

En annan bieffekt av förhöjda halter av insulin i blodet är kronisk inflammation, som i sin tur leder till igentäppta blodkärl. Vi vet ju alla vad igentäppta blodkärl leder till... När insulinet fraktar runt sockermolekyler i blodet fastnar det proteiner på dem, som gör att kärlväggarna blir skadade, de skaver helt enkelt på kärlväggarna. Då uppstår, enligt kroppens fiffiga sätt att läka sig själv på, en inflammation i kärlväggen. Det är också i denna inflammationen som en del av det kolesterolet vi har i blodet fastnar, eftersom kolesterol är med och bygger upp skadade kärlväggar, och det enbart för att laga skadan som redan är skedd pga för hög kolhydrats/sockerkonsumtion. Det hjälper inte att sluta äta fett och istället höja dosen kolhydrater då kroppen dels kan urvinna kolesterol ur kolhydrater om det skulle vara nödvändigt, dels öka produktionen av det kolesterol som redan skapas naturligt i flera delar av kroppen, eftersom kolesterolet är nödvändigt för flera av kroppens funktioner. Kort sagt: utan sockret, de snabba kolhydraterna, kan kolesterolet färdas fritt i blodomloppet och utföra sina naturliga arbetsuppgifter utan att behöva fastna på kärlväggarna.

Från vad jag kan utläsa på flera sidor på nätet, bl a läkartidningen.se och forskning.se verkar det som att svenskarnas ökande övervikt på senare tid har stannat av, både hos barn och unga, och det är ju väldigt goda nyheter. Den kroniska inflammationen som följd av överkonsumtion av socker kvarstår dock, och den leder till mer än bara fetma.

Svenskarnas sockerförbruk 

Tillbaka till Robert Lustig. Han för en väldigt viktig kamp, enligt mig, eftersom han törs propagera för det han står för utan att låta sig böjas av de påtryckningar han garanterat får från diverse håll, så som andra läkare, forskare, och livsmedelsföretag som har någon form för socker som huvudingrediens i sina produkter. Det som är värt att notera är dock att Lustig mest inriktar sig på fetma. Eftersom kronisk inflammation, som följd av för högt sockerintag, verkar vara en av grundpelarna i alla våra välfärdssjukdomar, så som t ex fetma, tycker jag ändå det är värt att ta upp honom och hans arbete.

Det är amerikanska siffror som Lustig tittar mest på, och enligt den information jag hittat på nätet ligger Sverige bättre till vad gäller fetma. Dock är det ett växande problem, och eftersom vi har en benägenhet att ta till oss den amerikanska kulturen vad gäller mat och dryck, kan vi nog ha de amerikanska siffrorna som ett slags skräckexmpel på vad vi har att vänta om vi inte gör drastiska ändringar i våra livsstilar. Något vi inte ska vara speciellt stolta över är också att vi är det landet i världen som konsumerar mest godis. Vi konsumerar också ca 50 kilo socker per person och år, vilket 3 gånger mer än rekommenderat av Världshälsoorganisationen. Konsumtionen av kolhydrathaltiga livsmedel överhuvudtaget har ökat de senaste 40 åren. Det genomsnittliga sammanlagda intaget av godis, glass och chips har ökat från ca 10 kg per person 1960 till runt 40 kg år 2004. Läskkonsumtionen har under motsvarande tid gått upp från en årlig förbrukning om 20 liter till 90 liter per person. Jag antar att flera av er nu säger stopp och belägg, jag dricker aldrig läsk. Det är inte så konstigt att de flesta inte känner igen sig i dessa siffror som tillsäger att svensken i dagsläget fullkomligt badar i läsk. Man har funnit att kanske en tredjedel av befolkningen står för merparten av läskförbrukningen, vilket skulle innebära att vissa individer har en mycket hög läskkonsumtion. Den som jobbat på en bensinstation under senare tid kan vittna på att det i stort sett är de samma kunderna som dagligen kommer in för att köpa läsk, och godis också för den delen.

Slutligen vill jag avrunda med lite info om socker och depression.  

 De flesta pratar om blodsockrets berg och dalbana när de pratar om sockrets inverkan på humöret. När blodsockret höjs, känner de sig pigga och glada, när blodsocker sjunker känner de sig irriterade och trötta, och för att slippa dessa sistnämnda besvär fyller de på med nytt socker. Det kan avhjälpas genom att skippa sockret helt och hållet, och låta blodsockret stabilisera sig istället för att hela tiden låta det höjas och sänkas i onaturligt stora svängningar. Men den vanan är svår att bryta, speciellt eftersom man får fysiska symptom både när sockret gör sin verkan, en verkan som man som oftast tycker om och vill återuppleva igen och igen, och när abstinensbesvären visar sig: man vill helst fylla på med nytt socker för att slippa känna av abstinensen överhuvudtaget.

När man pratar om socker och depression däremot, pratar man om långt allvarligare problem,vars symptom är långt värre än blodsocker "dippen" man kan uppleva på eftermiddagen. De går heller inte att bota med en bit choklad till kaffet. Flera olika tester visar nu att depression med stor sannorlikhet  kan komma av sockerkonsumtion. För det första; socker dämpar aktiviteten till ett tillväxthormon i hjärnan, BDNF, som är viktigt för hjärncellernas funktion. Bl a är BDNF viktigt för funktionen av vårat minne genom att stimulera hjärncellerna till att skapa nya kontakter med varandra. Studier visar att människor med depression har abnormt låga halter av  detta hormon, vilket i längden också kan leda till att den drabbade delen av hjärnan krymper.                      

För det andra: Studier visar att patienter med onormalt höga värden av C-reactive protein eller CRP ( i sverige kallad sänkan) i blodet, oftare är nedstämda, missnöjda med livet, och går på antidepressiva. CRP mäts genom ett enkelt blodprov  för att fastställa om patienten har en inflammation eller en infektion i kroppen. Höga värden kan tyda på kronisk inflammation. Vad orsakar kronisk inflammation? Jo, bl a SOCKER!

 

Lycklig

Publicerad 2013-04-20 07:54:44 i Allmänt

Jag är känner mig lycklig.

Jag känner mig optimistisk, nyfiken, glad. När något negativt händer, tar jag det inte för hårt, inte för personligt, accepterar det och går vidare.Det har jag gjort utan avbrott i ca ett år nu. Klart jag är sur och irriterad ibland, men det är bara på ytan. Mitt grundläggande tillstånd har varit lycklig.Jag kan inte sätta fingret på exakt när, heller inte exakt varför, det hände sig att jag blev lycklig. Det verkar inte vara en enskild orsak till det. Men för ett år sedan, nådde jag en ny nivå i min utveckling.

Den där känslan av lycka, den hade jag redan då bitvis haft i kanske ett år. Den kom och gick, och den varvades med den gamla vanliga stressen och oron. Ena dagen var jag lycklig, nöjd med min framgång, utan en tanke på varken gamla eller framtida tråkigheter, jag bubblade, jag var euforisk, mycket blev gjort och jag kunde faktiskt se mig själv växa. Jag kunde se skillnad på mig själv före och efter en utvecklande händelse. Som att med sina egna ögon faktiskt se gräset växa. Men, som sagt, det gamla mönstret av att tänka negativt (om mig själv), förakta min spegelbild, låta kaos och förvirring härja fritt, det fanns kvar. Man kan kanske säga att jag gick igenom en slags manisk-depressiv period men med väldigt småskaliga symptom. Som jag själv påförde mig. Jag har ju aldrig varit bipolär på riktigt, antagligen har jag aldrig ens haft en diagnos, så jag är försiktig med vilka psykiska sjukdomar jag påstår att jag lider av. När jag var yngre var jag rädd för att jag skulle vara mentalt sjuk. Jag gjorde online-tester och läste om diverse symptom för att bekräfta min oro. Men ingen mental sjukdom passade in på mig. Däremot var jag ledsen. Otroligt ledsen. Arg var jag också. Absolut avundsjuk.

Jag minns inte exakt när jag började syna mig själv i sömmarna, men någon gång i början av tjogoårs ålder skedde det. Dessförinnan hade jag trott att min enda strategi för att slippa sorg var att beskydda mig genom att skylla ifrån mig. Det var inte mitt fel att jag mådde dåligt, det var mina omgivningars. Det var mina gamla klasskamrater som mobbade mig, deras fel var det. Det var de vuxnas fel som aldrig såg mig, som aldrig kom till min undsättning. Det var också mitt usteendes fel, och det låg ju heller inte i min makt att ändra på. Tack vare att jag alltid varit mer eller mindre överviktig, mer eller mindre oattraktiv, hade jag aldrig behövt ta ansvar för min egen framgång. Hur skulle jag kunna det när allt, till och med min egen kropp, arbetade emot mig? Det måste ju folk förstå, att det är synd om mig? Så som jag ser ut! Så som jag alltid blivit behandlad! Genom att alltid ha en ursäkt till hands för varför det låg i min fulla rätt att vara arg och ledsen behövde jag aldrig anstränga mig för att må bättre. Det var helt enkelt inte mitt ansvar.Jag är oändligt glad över att jag ändrade strategi och började att ta mitt ansvar.

Jag ska inte diskutera arv och miljö, för jag vet inte så mycket om det, mer än att det är väldigt lite som faktiskt styrs av våra gener (så dem kan jag heller inte skylla på). Men min miljö har ju i alla tider nästan bara påverkat mig i negativ riktning, så det är intressant att tänka på vad som kan ha varit de avgörande faktorerna i mitt fall. Inte ens jag själv kan sätta fingret på vad som styrt mig in i rätt riktning. Det enda jag är säker på är att jag så länge jag kan minnas har tänkt på, och funderat över, människors beteenden. Jag har också haft en väldigt stor moral, jag har alltid arbetat, stått i, gjort rätt för mig. Det tror jag har gjort mig till en självständig individ som lägger stor vikt vid rättvisa och jämlikhet, liksom att man måste hjälpa dem som har det svårt. Så länge det finns människor som är svagare än mig är det mitt ansvar att se till att arbeta och betala skatt så att de också kan överleva, så länge det finns människor som inte kan arbeta är det mitt ansvar att se till att jag som kan, håller huvudet över vattenytan så att jag inte bryter ihop och lägger mig i sängen och låter andra ta hand om mig. Det har varit bra för mig att aldrig ge upp, att kämpa på trots demonerna i mitt huvud. Hämnd har heller aldrig lockat mig, tvärt om har jag alltid försökt se situationer ur andras perspektiv, se varför andra gör som de gör, det har gjort att jag alltid varit väldigt förlåtande. Det tror jag har hjälpt mig att inte bli bitter.

 När jag var växte upp, bestod livet mest sorgliga känslor, och jag kunde inte hantera dem. Det kan man heller inte begär av ett barn. Att jag därför var olycklig som barn, det klandrar jag inte mig själv för.Ändå, mitt i all olycka, hade jag ändå en känsla av att vara min egen. Jag var aldrig helt ensam, eftersom jag var mig själv. Att tillhöra en grupp var aldrig aktuellt för mig. Att finna min identitet genom att anpassa mig och göra om mig så att jag ska passa in i en viss grupps kriterier, det skulle aldrig falla mig in då, inte heller nu. Det är jag jävligt glad för. Idag älskar jag gemenskapen med andra människor, och det vanligaste är ju att likasinnade kommer samman, men att säga att jag är stolt för att jag tillhör en viss grupp människor, det gör jag inte. Det skyr jag faktiskt, den där tankegången om att vi är vi och ni är ni, att vi är olika. Det är så krig startar. Vad sägs om att avskaffa grupperingar, där medlemmarna får lov att känna sig speciella och bättre än utomstående bara för att de tänker och tycker likadant, eller för att de hejar på samma fotbollslag, eller för att de tror på samma gud? Vad sägs om att fokusera på riktiga värderingar istället, de mänskliga rättigheterna, äkta kamratskap som baseras på vem man är, inte vilken bil man kör eller vilken stadsdel man bor i? Om man inte kan känna sig som en hel människa utan att ha en hög med liktänkande supportrar i ryggen som bekräftar att allt man säger och gör är rätt eftersom man gör det på deras sätt, då borde man ta ett allvarligt snack med sig själv för att undersöka vart den där osjälvständigheten kommeri från.

 Mitt liv har varit väldigt brokigt. Det har varit väldigt tråkigt, sorgligt, mörkt. Nu är det väldigt väldigt bra. Just nu är det gött att vara mig. Vem vet vad som händer imorgon? Det tar vi imorgon.Nu när jag mår bra orkar jag också se det som inte är bra, med världen. Med mina medmänniskor. Jag orkar dela med mig och hjälpa andra, jag orkar ha ett syfte som är större än jag själv.Att jag kommit hit dit jag är nu, handlar om att jag tar ansvar för min hälsa, både den fysiska och den psykiska. Jag går i terapi. Jag pratar med mig själv. Jag lyssnar på mig själv. Jag tränar. Jag försöker äta det jag själv tror är sunt. Jag försöker finna en balans mellan att vara med andra, och att vara ensam. Jag ägnar mig åt det jag tycker är intressant. Jag undviker att fokusera på det negativa.Att ha en sund hjärna i en sund kropp är för mig avgörande för att ha ett bra liv, eftersom hjärnan och kroppen hör ihop, ett konstant samarbete. Därför känns det viktigt för mig att försöka hitta de rätta vägarna att gå för att underlätta för hjärna och kropp. Därför känns det viktigt för mig att försöka upplysa andra om hur man kan gå till väga, om de vill lyssna så klart, jag predikar inte för dem som inte vill. Därför tillbringar jag mycket tid med att gräva fram fakta. Fakta som jag presenterar här på min blogg.

För om vi ska kunna rädda världen måste vi vara friska. Psykiskt och mentalt. Vi måste ta ansvar för oss själva, våra handlingar, våra tankar, och också våra egna kroppar, så att vi inte blir en belastning för andra. Om vi, trots försök i att förebygga, skulle bli en belastning, måste andra finnas där med sina friska kroppar att ta hand om oss. Alla måste ta sitt ansvar och se till att de är den absolut bästa versionen av sig själva.Jag försöker verkligen att vara det, och det är inte alltid så lätt. Det är heller inte alltid så roligt, för det innebär att man måste se sina egna fel och brister i vitögat. Men det är nödvändigt.

Lyckan finns inte i handväskor, skor, bilar, status, att tillhöra en viss grupp, att ta droger, att äta på fina restauranger, att visa fram sitt perfekta hem i bloggar och på Facebook. Lyckan finns inte utanför, den finns inuti.Oavsett om man är religiös eller inte (vilket inte jag är) kan man ta till sig budskapet i Carl Gustav Ljungs ord: God is in the soul. Och det tycker jag också är en fin sammanfattning av existensen självt. Vi är materia, vi är kemi, vi är elektriska impulser, men vi behöver ett medvetande som upplever att vi lever för att det ska spela någon roll. Medvetandet har vi inte lyckats kartlägga ännu, och det är också detta medvetandet vi kan kalla för själen. Allt av vikt händer i själen. Därför är det också av yttersta vikt att vi utforskar den, att vi letar inuti. Samtidigt som vi vårdar själens boning, kroppen. Det är mitt bidrag till en bättre värld.

 

Kronisk inflammation och psykisk sjukdom

Publicerad 2013-04-19 12:32:00 i psyket

Inflammation är kroppens eget försvar mot skada och infektion. Immunförsvaret sänder via ökat blodflöde ut vita blodkroppar till det utsatta området, och kroppen läker effektivt sig själv. Det är också tack vare det ökade blodflödet att ett inflammerat område blir rött, svullet och känns varmt.

En inflammation som följd av en skada, t e x, är alltså av godo, ett naturligt sätt för immunförsvaret att förhindra allvarligare åkommor som blodförgiftning eller sjukdom.

Det är när immunförsvaret konstant producerar vita blodkroppar som kronisk inflammation uppstår. Anledningen till detta är att kroppen ständigt utsätts för främmande ämnen, som immunförsvaret räknar som farliga och som måste bekämpas. Det kan t ex vara något vi äter som kroppen reagerar på,eller rökning, stress, många olika faktorer kan spela in. Det som är tydligt är att de underliggande orsakerna till kronisk inflammation också är de underliggande orsakerna till många, kanske alla, av våra moderna välfärdssjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma etc, och också deppression.

Sambandet mellan inflammation och depression har diskuterats sedan 90-talet. Forskare på Universitetssjukhuset i Lund menar att inflammation leder till depression, eftersom tester visar att ryggmärgsvätska på suicidiala patienter innehåller högre halter av inlammatoriska ämnen än normalt. Ökade halter av inflammatoriska ämnen påverkar i sin tur serotonin och dopaminhalterna i hjärnan. Dessa två signalsubstanser står i fokus för dagens behandlingsmetoder av depressioner.

Nu görs försök på att behandla patienter med inflammationshämmande medel istället för serotoninhöjande. Det ska bli väldigt spännande att följa med på utvecklingen där, eftersom psykiskt lidande är en belastning på både den enskilde individen som drabbats, och också hela samhället i stort.

 Vad kan man då själv göra för att förhindra att drabbas, eller för att bota sig själv?

Man kan äta mer av den antiinflammatoriska maten, och mindre (helst ingenting) av den inflammatoriska.

Nedan följer en lista på 11 inflammatoriska livsmedel/ämnen. Notera att kött är med på den listan. Även rött kött ska, i likhet med fisk, om djuret levt på naturlig föda, innehålla både omega 6 (som är inflammatoriskt) och omega 3 (som är antiinflammatoriskt). Köttet från dagens spannmålsätande nötkreatur däremot innehåller nästan inget omega 3 alls. Forskning tyder också på att rött kött (dvs nöt, gris, lam) innehåller sockerarten Neu5Gc, vilket ska vara inflammatoriskt. Alltså; vilket kött man väljer, och inte minst hur man tillagar det (det ska jag återkomma till i nästa blogginlägg), är av stor betydelse. Därför ska jag underska saken närmare, i nästa blogginlägg, för att få mer kött på benen (haha) för att undvika att dra all animalisk föda över en kam. Människan är en sk omnivore, ”allätare”, och bör därför inte utesluta animaliska livsmedel ur sin kost. Däremot kan man välja bättre eller sämre animaliska alternativ.

 

Inflammatoriska livsmedel/ämnen

 

 1. Socker

 2. Endel matoljor (t ex druvkärneolja, majsolja, matolja, solrosolja)

 3. vitt mjöl

 4. Transfett

 5. mjölkprodukter

 6. kött uppvuxet på spannmål, dvs onaturlig föda (allt slags kött inkl fågel och fisk)

 7. rött kött och charkprodukter/processerat kött.

 8. Alkohol

 9. raffinerat spannmål

 10. konstgjorda tillsatser så som e-nummer

 11. Gluten

 

Jag ska gräva djupare i respektive punkter i kommande blogginlägg.

Medicin som sista utväg

Publicerad 2013-04-18 11:46:42 i Allmänt

Sakta men säkert börjar jag ana att vi är på väg mot ett sk paradigm skifte.  (“a change in the basic assumptions, or paradigms, within the ruling theory of science.” Wikipedia)
De grundläggande teorierna inom en viss vetenskap, som för en stund setts på som sanningen, som icke-teori men ren konkret fakta, börjar att skaka. Tänk om vi har fel? Tänk om tallriksmodellen och kostpyramiden inte är den enda vägen att gå? Kanske det t o m är villovägar som lett oss in I sjukdom?
Och plötsligt börjar jag att tänka på tusenårig visdom, kanske sträcker den sig längre tillbaka I tiden än så, det var dock en av de gamla grekerna som gjorde budskapet till bevingade ord: låt maten vara din medicin och medicinen din mat.
 
 
Tänk om det faktiskt är så enkelt?
 
 
Enkelt, men väldigt komplicerat så klart. För man kan ju inte förkasta allt vad läkemedel heter, bara för att man plötsligt förstått att det är bättre att förebygga än att bota. Sjukdomar finns, sjukdomar måste behandlas med medicin, självklart behöver vi också vidare forskning I hur man framställer ännu effektivare botmedel. För kronisk sjukdom försvinner inte som genom ett trollslag bara för att vi funnit roten till det. Dessutom, alla bakteriella sjukdomar och virus som verkar poppa upp som svampar ur jorden biter inte ändring av matvanor på (antar jag) och där behöver vi verkligen komma längre. När antibiotika slutar bita, vad gör vi då? Den forskningen känns enormt viktig, och jag hoppas verkligen att antibiotikans efterträdare snart finns att tillgå, och att den kommer att behandlas med den respekt den så nödvändigt förtjänar; använd den enbart som sista utväg.
 
Misstanken om att läkemedelsindustrin är en vinstdrivande industri som lever av sjukdom, och att den därför inte vill att vi ska vara friska, känns cynisk men ändå logisk. Men även de forskare, läkare, försäljare osv som “ägs” av den stora stygga läkemedelsindustrin blir ju sjuka. De är inte beskyddade av någon slags magisk immunitet bara för att de är korrupta. Allt fler blir sjuka, också av de som bestämmer, så även om dagens tillämpning av demokrati kan kännas orättvis, eftersom mycket av vad som blir bestämt, blir bestäm över folkets huvuden, så kommer snart ministrar och toppchefer, de som verkar se mer till sina egnas intressen än mänsklighetens I stort, oundvikligen att bli sjuka de också. Tillslut måste forskarna som anstränger sig så för att finna fram symptomdämpande mediciner snarare än sjukdomens ursprung bli sjuka även de, och inse att det är ohållbart att fortsätta med uppstöttningen av denna omoderna och vanvettiga fasad, att hålla jordens befolkning beroende av läkemedel. I längden kan trots allt ingenting vettigt bli gjort av sjuka människor på droger.
 
Många livsmedelsaktörer verkar vurma för att detta paragdimskifte inte ska äga rum. Coca cola t ex, vill så klart inte att vi ska sluta köpa deras produkter (smörja) trots att vi mår dåligt av dem. Trots att socker bevisligen är ett gift. (Sockerfria alternativ kan kanske vara ett alternativ beroende på vilket ämne det sötas med, men I min mening borde vi slopa allt vad smaksatta drycker heter. Det är något av det mest onödiga som framställs här på jorden, ur alla synpunkter) Men istället för att sluta tillverka ohälsosamma produkter, försöker de framstå som goda samariter som är måna om folks hälsa, de sponstrar olika idrottsevenemang, de säger att om man bara dricker lagom med sockervatten så är det inte hälsofarligt, de pekar på det moderna stillasittandet som orsaken till välfärdssjukdomar så som fetma. Om deras försök att dunkla deras omedelbara medhjälpan till sjukdom och död genom att komma med olika jippon inte fungerar, skyller de på individens frihet och eget ansvar. Det är upp till var och en själv att bestämma om de vill dricka Coca cola eller inte. Men med mördande reklam som bygger på att vädja till människans alla svaga mentala punkter (t ex falla för grupptryck, göra som sina idoler, följa trender) och som det ligger miljardinvesteringar bakom, övertalar de oss att konsumera deras produkter. Eget ansvar och frihet fungerar inte när ens nervsystem och hjärnceller är kapat av diverse beroendeframkallande medel, t ex socker och koffein, och när man inte kan tänka själv tack vare indoktrinering från diverse multiglobala företag som hävdar att just deras produkter inte är skadliga, och att de som är så stora och mäktiga och som har egna froskningslaboratorier självklart vet vad de pratar om. För varför skulle Coca Cola vilja skada MIG? Mig konsumenten, som är anledningen till att de ens existerar?
 
Till trots för att många stora företag har intresse av att fortsätta I samma spår som vi nu gjort I de tiotals år det har tagit att verkligen få fart på välfärdssjukdomarna, eftersom deras levebröd består just av att tillverka beroendeframkallande produkter som gör oss feta och sjuka, har jag ändå hopp om att vi börjar att vädra morgonluft. Tillslut kan inte de som skor sig på socker, gluten osv hävda att deras produkter är oskadliga. Tillslut måste de ge upp och hitta nya vägar att försörja sig på, och det är ju så kreativa ideer föds, I tider av motgång. Det tar tid, utveckling tar tid. Det är som tur är mycket som inger hopp. T ex att en så tillsynes opartisk, glättig kanal som Tv4 tar upp ämnet till debatt I deras program Efter tio: “De vita gifterna- mjölk, mjöl och socker”
 
http://www.youtube.com/watch?v=r2yN6381ox4 (you-tube länk)
 
För oss speciellt intresserade är det inte svårt att få tag I information på nätet och inom litteraturen, men för folk I största allmänhet så måste sådana nyheter komma från deras vanliga tv-kanaler. Sanningen finns absolut därute, men inte speciellt många verkar leta efter den. Därför behövs den serverad I tv, I trovärdiga program, med trovärdiga programledare. Jag hoppas, och tror, att vi får se mer av den medicinen I framtiden. Jag tror att det bara är en fråga om tid före de allra flesta av oss förstår vad som är bäst för oss, förebygga, inte bota.

Meat, a beningn extravagance

Publicerad 2013-04-11 17:09:00 i Allmänt

 

 Jag har precis börjat att läsa en bok som handlar om köttätandes vara eller inte vara, Meat, a benign extravagance av Simon Fairlie. Är det ekonomiskt hållbart att fortsätta äta kött? Vilket alternativ är mest miljövänligt, det animaliska eller det vegetabiliska? Håller de typiska argumenten mot att äta kött egentligen när man ser på det ur ett bredare perspektiv? (om man bortser från argumentet att det är moraliskt fel att äta levande varelser, vilket är en diskution som inte hör hemma i den här boken. Heller inte i mitt intresse, då det inte baseras på fakta utan på trosuppfattning och vad man ser på som rätt och fel. Filosofi på hög nivå och väldigt svårt att diskutera med någon som inte har den samma inställningen som en själv. Jag tycker t ex inte att det är moraliskt fel att äta ett djur)

Precis som med alla andra frågeställningar här i världen finns det inte bara ett enda självklart svar. Det är inte svart eller vitt, och kan heller inte behandlas som om så vore. För att kunna bilda sin egen uppfattning måste man undersöka orsaker och verkan, man måste läsa historia, man måste se på statistik. Dessutom tycker jag att man också måste se på saken ur ett längre perspektiv. Inte bara peka på vad som kan göras idag för att omedelbart förbättra ett tillstånd (bota en sjukdom) utan vad som måste göras för att i långa loppet förhindra att samma tillstånd (sjukdom) uppstår igen. Förebygga, så slipper man bota.

 I boken tar Fairlie bl a upp det faktum att om alla slutade att äta kött, hade vi på kort tid utrotat världssvälten. Vi är alldeles för många människor på jorden för att alla ska kunna äta kött, i den utsträckning som vi äter kött idag. Kött är en lyxvara som vi i västvärlden unnar oss i överflöd på bekostning av tredje världen. Men som boken visar, är det inte riktigt så enkelt som svart eller vitt. Jag förstår att den stora köttindustrin så som den fungerar idag inte är hållbar i längden. Men betyder det att vi måste avskaffa allt vad boskapsskötsel heter bara för att stoppa svälten? Kan vi inte hellre se på andra industrier som tillverkar onödiga varor, som kanske tär på jordens resurser lika mycket, om inte mer, än vad småskalig boskapsskötsel gör, och kanske avskaffa dem istället? Är svaret så enkelt att vi bara borde konsumera mindre av ALLT, göra oss av med all form för produktion som tänker mer på profit än på miljö och hälsa, bara producera det vi verkligen behöver? För mig är det också nödvändigt att ta reda på vad som näringsmässigt är bäst för mig som konsument, vilka andra lyxvaror jag hellre först slopar till fördel för köttet för att komma åt den näringsmässiga vinsten.

För kött enkom är inte roten till det onda, många andra industrier är med på spelplanen, och de kanske förpestar mer med sina utsläpp, och skövlar mer regnskog, och odlar upp mer mark med onödiga grödor där underbetalda bönder får slita för ett multinationellt företag som gör vinst på människors ohälsa. 

Kött är en lyxvara, men en godartat sådan (därav namnet på boken). Jämfört med tobak, som också är en lyxvara som odlas på jord som skulle kunna brukas till andra grödor, är kött ett livsmedel med livsbringande egenskaper. Tobak är enbart ohälsosamt. Andra lyxvaror som också odlas på jord som skulle kunna användas till något nyttigare är råvaror till bakverk, snacks så som chips och popcorn, råvaror till alkoholhaltiga drycker så som vin och öl, råvaror till matoljor som är hälsofarliga, icke ätliga produkter som kläder (bomull). Listan kan göras lång över icke livsviktiga produkter som tillverkas genom att jord odlas, jord som skulle kunna användas till nyttigare grödor där vi använder grödan med dess fulla näringsmässiga potential intakt. Inte som en kolhydrat/socker/näringsfattig/kaloristinn förädling av ett egentligen (i vissa fall iallafall) fullgott livsmedel. Inte heller som ett hälsofarligt rusmedel, eller som ännu ett impulsköp på H&M som blir hängandes längst in i garderoben.

 Det är därför jag tycker det är viktigt att inkludera näringssynpunkten, och nyttosynpunkten, samtidigt som vi fokuserar på miljöbelastningen. Kostar det mer än vad det smakar, eller tvärt om?

Att fetmaepedimin som drar fram över västvärlden inte primärt är förorsakad av köttkonsumtion finns det enormt mycket forskning som stödjer. kolhydrater däremot, och i synnerhet majsstärkelse, är den stora boven i dramat. Dock är också mängden mat vi konsumerar, inte bara kvaliten, avgörande för våra kroppsliga åkommor. Vi ska naturligtvis inte konsumera mer födoämnen än vad vi behöver. Detta innefattar både kött och andra produkter. Frosseri är en dödssynd och ska så förbli. Ju mer jag äter, ju mindre får någon annan. Den lagen går igen inom all slags konsumtion. Ju mer jag har, ju mindre måste någon annan ha. Detta är något vi alla som lever i västvärlden, och i de länder där utvecklingen går raskt framåt, måste komma ihåg. För att inte komma på villospår som leder oss in i den förhatliga reklamindustrin ska jag stoppa där, men överdriver inte när jag säger att västvärldens moderna tradition i att konsekvent unna sig saker och ting är en enorm belastning för världen generellt, oavsett om det handlar om choklad, eller en Big Mac, eller en ny telefon, fast den gamla fungerar alldeles utmärkt. Allt av industriframställda varor är en miljöbelastning, oavsett om de är veganiska eller ekologiska, eller gjorda på djur. Indusrtiframställda lyxvaror som inte fyller en enda näringsmässig funktion i våra kroppar, och vars enda mål är att ge tillfällig njutning genom smak och att den försätter sinnena i ett visst tillstånd, och inte minst ett beroende som gör att konsumenten återkommer med sina slantar till tillverkaren för att få mer av den onödiga smörjan, är en miljöbelastning, och av den sort som inte har ett enda vettigt argument för att det ska få fortgå att existera, om man ska se det ur miljö- och humanitärsynpunkt.

 Att tala om näringsmässiga vinster när det handlar om produkter så som godis och potatischips är onödigt. Där vinner kött i alla kategorier. Det som är intressant är att se hur stor miljöbelastning och hur mycket slöseri med energi det är att framställa kött, när köttet är framställt småskaligt, ekologiskt, uppvuxet på gräs och annat som djuren äter i sin naturliga miljö, kontra att framställa godis och chips (och andra lyxvaror), som ju vi i västvärdlen konsumerar i en rasande fart (de länder som inte kvalificerar som Västerländska strävar också efter vår levnadsstandard och vår lyxkonsumtion, vilket innebär att vi måste föregå med gott exempel. Ja, länder som Sverige och Norge MÅSTE faktiskt till dra sitt strå till stacken när det gäller att rädda världen! De som besitter kunskapen har ett ansvar att föra den vidare.)

 

boken är ganska så tjock, och ganska så komplex, så jag återkommer när jag läst ytterligare i den, för att se om jag blir klokare.  

 

operation lågbudget

Publicerad 2013-04-05 19:25:31 i Allmänt

Pengar är roligt, pengar är något jag tar för givet. Fast jag aldrig har varit rik, eller ens i närheten av att kunna klassas som det, har jag aldrig varit helt utan pengar. Inte i vuxen ålder iallafall. Därför har jag också ett automatiskt spenderande,skulle man kunna säga. Jag tänker mig inte för när jag köper en kaffe latte på Pressbyrån (påminn mig om att införskaffa en flergångskaffekopp för take away-kaffe, det om något är en investering värd pengarna!), jag beställer ytterligare en trave böcker på nätet utan att kolla vad slutsumman hamnar på. Jag vill inte påstå att jag på något som helst sätt kan kallas för en big spender. Mina ekonomiska utlägg när det kommer till okynnesshopping är nog tämligen blygsamma jämfört med många andras. Men jag handlar mer än vad jag behöver, och det gör mig inte lycklig- tvärt om. Efter en shoppingrunda där resultatet inte består av nödvändiga grejer, känner jag mig aldrig uppfylld eller tillfreds, eller nöjd. Jag känner mig olustig, tom. Eftersmaken är kanske inte bitter, men den ger verkligen inte mersmak, och jag lovar mig själv att inte handla igen på ett halvår.
Jag undrar hur det känns för de som verkligen är shopaholics, om mina små affärer ger mig en sådan baksmälla?
 
Därför ser jag med spänning fram emot att börja tjäna mindre! Jag avslöjar inga exakta siffror, men om jag inte skaffar ett andra jobb kommer min månadslön det närmaste halvåret, minst, att inte ens att nå 10 000-kronors strecket. Det kommer för mig att innebära att endast det absolut nödvändigaste kommer kunna införskaffas! Pengarna ska gå till mat, hyra, telefon, tågresor. Mer än så kan jag aldrig tänka mig att det räcker till. En slät kopp kaffe på café en gång ibland, kanske. Absolut inga take away-latte! Vem vet hur länge jag klarar det? 
Eftersom detta kommer att ge mig mer fritid, fritid där jag så klart inte kan sätta sprätt på en enda slant, passar det ypperligt att jag ägnar mig åt studier då. Studier och kaffedricking. Det blir mina enda nöjen. Förhoppningsvis kan jag dricka kaffet tillsammans med någon, att umgås med vänner är gratis och väldigt nöjsamt!
 
För min del tror jag det blir ett nyttigt experiment. Jag vill verkligen lära mig att vara mer ekonomisk. Så länge jag har inkomsten, finner jag det svårt att inte spendera den. När det faktiskt inte finns pengar att ta av, då tror jag nog jag lätt ska kunna anpassa mig till det. Börja skära ner. Sluta kasta mat. Syssla med gratisnöjen. I maj månad gäller det. Då är det dags för operation lågbudget.

Självkontroll

Publicerad 2013-04-04 22:18:00 i psyket

Vad/vart vi kommer ifrån och varför vi är här, det är frågor som jag inte tror vi kan få svar på. Iallafall väljer jag att inte tänka på det, för i min verklighetsuppfattning känns det som allt för mycket scinece fiction och jag har nog med mer abstrakta saker att hänge mig åt än att lägga någon tid på det. Däremot, hur vi är, det är en intressantare fråga. Att tala om medvetandet är intressant.

Jag har märkt att jag med åren har utvecklat en väldigt stark känsla av mig själv, av att vara jag. Min kropp är mig inte längre främmande så som den var förr, mina tankar inte så obetydliga, mina upplevelser inte så overkliga. Om jag tidigare ville byta ut mig själv, inser jag nu att jag tvärt om att jag verkligen uppskattar mig själv. Jag har självklart en del kvar att jobba med, och hade jag haft mig själv som kompis hade jag nog irriterat mig på endel sidor hos mig, men i det stora hela är jag nu tillfreds med den jag är. Hur jag är. Vad jag är. Hur man nu vill uttrycka det.

Efter att ha sett filmen Athenes theory on everything, känner jag mig ännu mer säker på att jag är på väg ännu närmare mig själv. Det är nog en resa utan slut, men det är ju vägen dit som är mödan värd, eller hur? På sätt och vis känns det ganska så betryggande, att aldrig komma fram, att aldrig bli färdig. För då behöver man inte bekymra sig för slutresultatet. Jag hinner ändå inte bli färdig i detta livet.

Att komma närmare sig själv, är för mig att gå utanför sig själv. Objektivitet. Jag ser mig själv utifrån. Först då kan jag riktigt lära känna mig själv, hur jag är i varje given situation. Då kan jag också förändra det hos mig själv som jag är mindre nöjd med, för att få ett smidigare liv, en skönare tillvaro. Näringsterapeuten Gedgaudas säger: ”Vi ser på världen genom en lins av hormoner och neurotransmittorer.” Självklart, säger jag. Många mindre bra beteenden kan nog förklaras av att innehavaren var hungrig, trött, sexuellt frustrerad, allergisk, eller att denne endast reagerade på ren instinkt. Om vi kan avlägsna den grumliga linsen och ställa oss en bit ifrån oss själva, i en given situation, och se hur vi faktiskt uppför oss. Då kan vi enklare se var skon klämmer och vad vi borde ändra på. Lösningen är att börja med sig själv, ändra på sig själv. Problemet är att det känns som att majoriteten av oss människor väljer att inte ändra på oss, och därför känns ens egna ändringar ibland lönlösa. Vad hjälper det att jag inte förlorar fattningen i ett argument då jag äntligen lärt mig att kontrollera de stresshormoner min hjärna sänder ut som en naturlig reaktion på min trängda situation- fly eller fäkta – när min ”fiende” fortfarande blir rasande, eller spydig, eller hur han/hon nu lärt sig att bemästra en sådana situationer på. Jag syftar inte på att jag på något som helst sätt är någon expert på området, jag tycker det är oerhört svårt att hantera en sådan situation på bästa sätt. Det är jätettufft att köra över sina impulser, eller sitt självmedlidande, eller att påminna sig själv att ”it´s all in your brain” när man är i en situation då man måste hantera både ens egna känslor och att bli attackerad av andras. Men jag anstränger mig verkligen för att vara mer objektiv. Jag längtar till den dagen, och jag hoppas verkligen att den kommer, då jag kan känna lite mindre och tänka lite mer. Oavsett hur min motpart uppför sig.

För när man känner sig hotad, trängd, utan kontroll, då är det inte lätt att automatiskt tänka: ”det är inte jag som är hotad, det är bara min uppfattning om vem jag är. Den har ingenting med mig att göra egentligen. (dessutom överreagerar jag på det du säger på grund av att jag inte kan tänka klart och koncentrerat eftersom jag inte ätit ordentligt idag utan bara druckit kaffe med socker och mjölk, så ny har jag ont i huvudet också)” För jag ändrar ju min självuppfattning hela tiden. Ändå är jag alltid mig själv. Om jag blir konfronterad på jobbet angående något arbetsrelaterat, då är det min jobb-identitet som hotas. Jag blir rädd – har jag som professionell yrkesutövare verkligen gjort fel? Jag blir arg – jag som professionell yrkesutövare kan inte göra fel! Jag blir skamfull – jag som professionell yrkesutövare gör alltid fel... oavsett vilken reaktion jag automatiskt får på konfrontationen, är det min självuppfattning som blir hotad, min uppfattning om vem jag är på jobbet. När jag kommer hem efter en sådan konfrontation, kan jag vara lika glad och uppsluppen för det, det var ju inte JAG som kände mig hotad på jobbet. Bara min identifikation med min yrkesroll. Därför är det viktigt att inte bara förlita sig på att ens yrke ska hålla en uppe som person. Man behöver flera aspekter av sig själv att grunda med, så att man kan stå stabilt vad som än händer på de olika planerna; på jobbet, hemma, bland vännerna. Och, som sagt, att se varje situation utifrån. Vi kan välja våra reaktioner. Om vi avlägsnar den cocktail av kemikalier, hormoner och signalsubstanser som våra hjärnor som oftast badar i på grund av matvanor, stress, invanda tankemönster, blir det enklare att välja. Genom motion kanske, riktig mat. Meditation? Tänka över oss själva en gång ibland. Istället för att bara bedöva oss själva med impulser utifrån, som får oss att glömma oss själva. När det gäller att sprida fred och harmoni till andra tror jag att man först måste vara egoistisk, ägna tid åt sig själv och hitta freden och harmonin. När man sedan har mer än vad man behöver, då ger man bort. Nyckeln är att lära känna sig själv. Bli vän med sig själv. Acceptera sig själv som man är, också det man inte gillar, och sedan börja den långa, mödosamma, men också ytterst givande, stigen mot förändring och förbättring. 

 

ps här är filmen föresten: http://www.youtube.com/watch?v=dbh5l0b2-0o

Gluten och psykisk hälsa

Publicerad 2013-04-03 10:49:00 i stenålder

En av anledningarna till att jag de senaste par åren försökt styra min kost mot stenåldershållet är de psykologiska fördelarna. Jag mår helt enkelt bättre i humöret när jag utesluter vissa saker ur min kost.

Eftersom jag är väldigt intresserad av psykisk hälsa har jag också läst endel om matens påverkan på hjärnan.

 Internettillgången på information om kostens påverkan på psyket är enorm, och ibland blir jag utmattad av bara tanken på att försöka ta mig igenom artiklar och videor på komplicerad engelska för att hitta den informationen jag söker. Då är glädjen desto större när man hittar enskilda människors arbeten som sammanfattar i stort sett allt det man vill veta. Nora Gedgaudas (primalbody-primalmind.com) är en näringsterapeut som specialiserat sig i ämnet stenålderskost. Hennes bok Primal body, primal min är en riktig tegelsten men väldigt intressant. Hon tar upp väldigt många olika faktorer i sin bok, som påverkar både det ena och det andra i kroppen. Kortfattat skulle jag vilja påstå att allt vi äter i långa loppet påverkar vårt psyke, då den inte är en enskild del av vår existens, utan en del av hela oss. Den holistiska synen på människan är den jag gillar bäst, vi är summan av våra delar. Om en del inte fungerar, tär det på de andra delarna också. Men eftersom de allra flesta av oss bara kan ta in en viss del kunskap åt gången, väljer ut det som jag själv tycker verkar vara det vettigaste att starta med om man vill göra positiva ändringar i humöret.

 Geugadas skriver i sin ovannämnda bok hur gluten är den tysta roten till mänga av de hälsoproblem vi står inför idag. De matvaror som innehåller gluten, nämligen sädesslag, innehåller den morfinliknande fettsyran exorphine, vilket innebär att de beroendeframkallande. Exorphine har också länkats till psykiska sjukdomar som t ex autism och scitzofreni. Gluten har den effekten på hjärnan att när en glutenkänslig individ blir utsatt för ämnet, stängs blodflödet i hög grad av till frontalloben och prefrontala cortex, vilket är den delen av hjärnan som bl a tillåter oss att fokusera, hantera känslomässiga tillstånd, planera och organisera och förutse effekterna av våra handlingar. På lång sikt kan detta resultera i kroniskt nedsatt neurologisk funktion. Nedsatt blodflöde till de delarna av hjärnan är associerat med depression och ADHD.                                                                   Gluten kan också ses på som en inkörsport för andra allergier, då det ökar mängden av ett enzym (zonulin) i kroppen som kontrollerar tarmens genomtränglighet. Genom förhöjda halter av zonulin i kroppen kan olika typer av icke-spjälkade proteiner tränga igenom tarmen, som annars hade stoppats av tarmens naturliga funktion. Detta kan i sin tur orsaka allergiska reaktioner på andra livsmedel. Några vanliga livsmedel som en glutenallergiker kan ha problem med är bl a mjölkprodukter, majs och havre.

Det kan vara värt att tillägga till alla er som lugnt konstaterar att ”jag är ju inte glutenallergiker” att det finns fler symptom än en uppsvälld mage. Många allergiker vet inte om det då sypmtomen kan ge utslag psykist snarare än fysiskt. Enligt Geugada blir bara en procent av all glutenallergi diagnostiserad. Personligen känner jag mig mycket bättre både kroppsligen och i humöret då jag inte konsumerar gluten, eller dess ”kusiner” i form av andra sädesslag. Jag behöver inget allergitest för att konkludera det. 

-You´re thinking too much!

Publicerad 2013-04-01 19:37:00 i Allmänt

 
Det fick jag nyligen höra, och det är inte första gången någon påpekar det. Jag är väl medveten om att jag tänker mycket, analyserar allt, har en inbyggd tendens att tolka saker och ting negativt. Det sistnämnda har jag verkligen gett mig i kast med att ändra på på senare tid, och det fungerar ganska så bra. Återigen handlar det om att se objektivt på sig själv. Jag kan faktiskt vara duktig, jag kan faktiskt göra saker bra, jag kan faktiskt se söt ut, och det vet jag nu. Jag VET att jag har kvalitéter. Som Morrissey sjunger, shyness can stop you, from doing all the things in life you want to. Så sant. Han sjunger fler bevingade meningar, i mitt tycke, typ existence is only a  game (och det tolkar jag icke cyniskt, utan mer som att vad är egentligen verkligheten mer än en slags konstallation, som vi egentligen inte vet nånting om, så varför bry sig om småsaker?), and people who are weaker than you and I they take what they want from life-and just live! Så sluta gnälla och gör något, för det kunde ha varit så mycket värre! Och, också, there is a club if you´d like to go, where you can meet somebody who really loves you, so you go and you stand on your own, and you leave on your own, and you go home and you cry and you want to die... lite väl tonårsångest över den där sista kanske...men jag erkänner att jag kände så förr i tiden. Man får se med blida ögon på hur man resonerade och kände när man var yngre och inte lika klok av den visdom som kommer med åldern, man ska inte känna skam över hur man fungerade förr.
 

Men nu skulle det inte handla om Morrissey, utan om att tänka för mycket. Trots att jag vet att det ibland ställer till besvär för mig, vill jag inte vara förutan den egenskapen. Jag gillar att tänka! Jag gillar att se saker ur olika synvinklar, jag gillar att reda ut saker och ting, komma till botten. Att fundera är en av mina stora intressen. Fundera över mig, och över andra. Så mitt uppdrag just nu, bland många andra, är att tänka mycket men med finess. Istället för att överanalysera och hitta på egna tänkbara orsaker, ska jag fråga hur det egentligen ligger till. Berätta hur jag upplever saker, så att eventuella misstag kan rättas till. Absolut inte bygga upp fantasivärldar i mitt huvud där det enda jag har att arbeta med är mina egna förutfattade meningar och slutsatser som bara kanske stämmer överens med verkligheten. Något som jag fortfarande kämpar med, men som jag vet är fundamentalt för att inte gå runt och vara ständigt nervös och orolig, är att fråga först och skjuta sen. Alltså, fråga hur det egentligen ligger till, istället för att gå runt och tro hur det ligger till. Väldigt ofta, när man tror att något är fel, så är den en själv som har fel. Alla tänker vi olika, uttrycker oss olika, vi kan inte begära att alla andra alltid ska förstå vad vi menar, att alla andra alltid ska reagera så som vi själva vill att de ska reagera, att alla andra alltid ska förmedla ett budskap på det sättet som vi själva skulle ha gjort. Därför vill jag bara analysera när jag verkligen har kött på benen. Jag har haft många sömnlösa nätter av spekulerande över saker och ting som jag tror är på ett visst sätt, och då som oftast med lutning åt det negativa hållet. I verkligheten kunde det ha sett helt annorlunda ut. Eller kanske inte, ibland har jag ju haft rätt i mina föraningar också. Men oavsett så är det onödigt att ödsla tid och energi på det man inte vet någonting om. För att förhindra sådan onödig stötning och blötning av vad som egentligen bara är påhittat, ska jag försöka ta hand om ett problem eller en situation bara när jag vet de egntliga orsakerna bakom. Dessförinnan ska jag inte ägna det någon energi. På så sätt ska jag utnyttja de positiva sidorna med att vara en tänkare och en analyserare, när det behövs, när det går. När jag verkligen har någonting att jobba med. Däremellan ska jag bespara min kropp för en massa stresshormoner, och ägna tiden åt något roligare istället.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela